; ; Pædagogik og Pædagogisk Læreplan
Gå til hovedindhold

Pædagogik og Pædagogisk Læreplan

I Højderyggens Daginstitution skaber vi et alsidigt og dynamisk pædagogisk læringsmiljø, hvor vi løbende justerer os efter børnegruppen og dens behov.

Pædagogik Og Læreplan

Pædagogik og Pædagogisk læreplan

I Højderyggens Daginstitution skaber vi et alsidigt og dynamisk pædagogisk læringsmiljø, hvor vi løbende justerer os efter børnegruppen og dens behov. Gennem vores kendskab til børnene kan vi tilrettelægge en hverdag, der fremmer børnenes udvikling, trivsel, læring og dannelse.

Børnenes leg:
Legen har en stor betydning. Vi har derfor fokus på legens vigtighed i alle vores læringsmiljøer.

Planlagte vokseninitierede aktiviteter:
I løbet af barnets børnehavedag er der planlagte aktiviteter, som barnet skal deltage i.

Spontane aktiviteter:
I børnenes nysgerrighed ligger der et stort læringspotentiale. Derfor er intet så fastlagt, at det ikke kan ændres.

Daglige rutiner:
Hverdagens struktur og rutiner rummer store læringspotentialer. Børnene lærer fra første vågne øjeblik hver eneste dag.

Inddragelse af børnenes perspektiv:
Det at være barn har en værdi i sig selv. Alle børn kan bidrage med noget ind i det store børnefællesskab. Derfor har børnenes medindflydelse også stor betydning på deres dagligdag og vores aktiviteter.

Vi planlægger aktiviteter der bl.a. tager afsæt i børnenes ønsker og interesser. Vi lytter, følger

børnenes idéer, ser og spørger interesseret til deres oplevelsesverden. Herigennem kan vi skabe omsorg, nærvær og indgå i tæt relation med barnet.

Pædagogisk-didaktiske overvejelser:
Til vores P.P. møder, personalemøder samt gennem løbende evalueringer i vores hverdag har vi fokus på vores pædagogiske arbejde for at optimere kvaliteten af dette.
Der er særlig opmærksomhed på børnenes og personalets ressourcer og værdifulde relationer.


I den daglige pædagogiske praksis arbejdes med de pædagogiske læreplaner. Enhederne er indrettet, således at de understøtter børnenes læring og udvikling.
Højderyggens Pædagogiske Læreplan kan læses under fanen af samme navn.

I Højderyggens Daginstitution bruger vi den pædagogiske læreplan som et arbejdsredskab. Vi har Læreplanen med ind i vores planlægning af aktiviteter samt evaluering af samme. Udgangspunktet er at være nysgerrig på egen faglighed samt udvikling af samme, til gavn for børnenes udvikling, trivsel og læring.

Højderyggens Pædagogiske Læreplan kan læses nederst på denne side.

 

Grundfortælling - med hjertet forrest