Gå til hovedindhold

Tidlig og Rettidig indsats

De tre typer af indsatser er illustreret i en pyramide for at vise, hvordan de bygger oven på hinanden: Rettidig indsats

Tidlig indsats

Tidlig indsats har et udviklende og forebyggende sigte. Forebyggelse kan man dele op i tre typer af indsatser, der bygger oven på hinanden med stigende grad af intensitet og målrettethed i forhold til det individuelle barn og familien.

Rettidig indsats

I Ikast-Brande Kommune definerer vi rettidig indsats som den indsats og de handlinger, vi gør, når vi bliver opmærksomme på, at der er grupper af børn eller individuelle børn, som måske har behov for ekstra støtte eller hjælp.

Rettidig indsats handler om at gribe ind før udfordringer vokser og sætter en negativ udvikling i gang. Uanset om det er i en kort periode, om hjælpen skal gives inden for den generelle pædagogik i skole eller dagtilbud eller, om der skal suppleres med en specialiseret indsats fra andre afdelinger, der eventuelt er af mere langvarig karakter. Rettidig indsats forekommer inden for alle tre typer af indsatser, men det er særligt i de specifikke og individuelle indsatser, vi har behov for at mødes tværfagligt.