Gå til hovedindhold

Samtykke

Offentliggørelse af billeder

Samtykkeskilt, hvor man enten kan afkrydse Ja eller Nej

Samtykke

Vi bruger indimellem digitale billeder og video fra hverdagen, som viser aktiviteter i Højderyggens Daginstitution. De kan ses som opslag i huset, på Aula og her på vores hjemmeside. Gennem billeder og video fortæller vi de gode historier fra vores hverdag og viser jer som forældre hvordan vi arbejder. Billeder og video er en god måde at delagtiggøre børn, forældre, kollegaer og andre i dagtilbuddets hverdag.

Offentliggørelse af billeder
Ifølge Datatilsynet skelnes der mellem to typer af billeder - situationsbilleder og portrætbilleder. Situationsbilledet kan umiddelbart offentliggøres uden samtykke, hvor i mod portrætbilledet ikke må offentliggøres uden et klart samtykke fra den eller de portrætterede personer (eller deres forældre).

Situationsbilleder
Situationsbilleder, der må offentliggøres uden samtykke, defineres som billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet. Et billede af f.eks. legende børn på legepladsen eller af børn i gang med en pædagogisk aktivitet, hvor ikke det enkelte barn men aktiviteten er i fokus, kan konkret betegnes som et situationsbillede.

Vi offentliggør kun harmløse billeder af personer, hvor den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket.

Portrætbilleder
Vi offentliggør ikke portrætbilleder af personer, uden først at have indhentet samtykke til offentliggørelse. Det samme gør sig gældende, når der er tale om portrætbilleder af flere personer eksempelvis et gruppebillede.

Samtykkeerklæring
Når der er tale om billeder af børn under 15 år, er det forældrene, der skal give samtykke til offentliggørelse af portrætbilleder af barnet. En samtykkeerklæring kan til enhver tid trækkes tilbage ved at kontakte institutionen. Når et barn begynder i en af Højderyggens enheder, vil forældrene blive bedt om at udfylde institutionens samtykkeerklæring.