Gå til hovedindhold

K-Møde

Når vi i børnehaven eller I som forældre har brug for hjælp og vejledning, har vi mulighed for at indkalde til et K-møde.

K-møde

I et barns tid i vuggestue og børnehave kan der opstå vanskeligheder af den ene eller den anden slags. Det kan være talevanskeligheder, problemer med kammeraterne, dårlig generel trivsel, særlige behov eller andet. Vi arbejder altid sammen med Jer forældre om at hjælpe børnene til den bedst mulige udvikling, men nogle gange kan det være nødvendigt og godt med hjælp udefra.


Familierådgivningen PPR er en del af Ikast Brande kommune. (Pædagogisk, psykologisk rådgivning) 

Når vi i børnehaven eller I som forældre har brug for hjælp og vejledning, har vi mulighed for at indkalde til et K-møde. Mødedeltagerne er altid forældrene, Primærpædagog og/eller sprogfyrtårnet. Oftest deltager ressourcepædagogen eller teamlederen også.

Derudover deltager pædagogisk vejleder, psykolog og talepædagog. Deltagerkredsen er afhængig af de udfordringer vi skal drøfte.

I skal som forældre altid skrive under på K-møde anmodningen inden vi sender den videre. 

Til k-mødet fremlægger både forældre og børnehaven deres synspunkter omkring barnet, og vi taler sammen om hvilke muligheder, vi har for at hjælpe barnet.

Ved mødet udfyldes et aftaleskema, hvor der står, hvad vi har aftalt, og hvem der er ansvarlige for at følge op på de aftalte tiltag. Dette skema sendes til forældrenes E-boks, samt til deltagende partere.