Gå til hovedindhold

Potentiale Profilen

I Højderyggens Daginstitution arbejder vi med er Potentiale Profilen, også kaldet PP. I PP har vi fokus på de positive ting som sker i hverdagen, både mellem barn/ barn og barn/voksen, altså de gyldne øjeblikke.

Pædagogik og Pædagogisk Læreplan

Potentiale Profilen

I Højderyggens Daginstitution arbejder vi med Potentiale Profilen, også kaldet PP.

I PP har vi fokus på de positive ting som sker i hverdagen, både mellem barn/ barn og barn/voksen, altså de gyldne øjeblikke.
PP er et pædagogisk redskab til at skræddersy effektive indsatser i praksis, der er med til at skabe høj kvalitet og styrke inklusionen af udsatte børn. Denne strukturerede og målrettede indsats kan være med til at forebygge negativ social arv, eksklusion og marginalisering og samtidig styrke en positiv udvikling for alle børn i institutionen.

Redskabets særlige styrke ligger i, at det er hele personalegruppen der er aktivt deltagende og medskabende. Alle arbejder med ressourceorienterede refleksioner og praksisfortællinger over hverdagspraksis. Det højner den pædagogiske faglighed, samt skaber et fælles sprog, fagligt fundament og arbejdsglæde.

Vi arbejder bl.a. med at blive endnu bedre til at:
• Opbygge positive relationer med børnene.
• Skabe et positivt børnemiljø i institutionen.
• Lære børnene de nødvendige sociale kompetencer.
• Organisere hverdagen, så der skabes de bedste muligheder for børnenes udvikling og trivsel.
• Opbygge den nødvendige viden i personalegruppen.
• Opbygge et positivt samarbejde mellem institution og forældre.