Gå til hovedindhold

Forældresamtaler

Information om forældresamtaler i Højderyggens Daginstitution

Natur

Forældresamtaler

Udover den daglige kontakt, inviterer vi til mere formelle samtaler i Højderyggens Daginstitution. Forældre kan selv tage kontakt, hvis der udover dette ønskes yderligere samtaler.

Forældresamtaler

Afholdes som udgangspunkt 3 gange medens barnet går i hos os. 1 gang i vuggestuen efter ca. 3 måneder fra barnet er begyndt. I børnehaven afholdes 2 samtaler. Første samtale 3-4 måneder efter barnets er begyndt i børnehave, den sidste samtale inden skolestart. Vi vil gerne på den halve time der er til rådighed, sammenligne indtryk af barnets trivsel og diskutere barnets hverdag i institutionen, hvorved der skabes helhed i barnets liv.

Hvis I får behov for yderligere samtaler, er I meget velkomne til at kontakte personalet, så vi kan finde et tidspunkt til dette. Personalet vil også henvende sig til jer, hvis de ønsker yderligere samtaler med jer.
Målet med samtalerne er at styrke vores samarbejde omkring barnets behov og udvikling. Samtalen skal føre frem til en fælles forståelse for barnet og realistiske forventninger til hinanden, således at vi i fællesskab kan støtte barnet bedst muligt. Ligeledes kan samtalen indeholde andre emner, som kan have relation til barnets ophold i institutionen. Samtalen foregår i en åben og afslappet atmosfære imellem forældre og personale.

Forældremøder

Vi afholder et forældremøde en gang årligt, hvor forskellige emner tages op, enten i form af et foredrag om aktuelle emner, eller ved debat i grupper. Emnerne kan eksempelvis omhandle den enkelte enheds hverdag samt børns udvikling og trivsel.