Gå til hovedindhold

Forældresamarbejde

Forældresamarbejde i Højderyggens Daginstitution

Højderyggens Daginstitution

Forældresamarbejde

I Højderyggens Daginstitution prioriteres forældresamarbejdet højt, for at give børnene de bedste betingelser i institutionen.

For at få et godt samarbejde om barnet er det vigtigt, at skabe en gensidig, god og åben kontakt mellem forældrene og institutionen.

I forbindelse med opstart inviteres I til et forbesøg med rundvisning og introduktion samt mulighed for at udveksle gensidige forventninger og informationer. Sidstnævnte er af stor betydning løbende, så vi kan støtte op om jeres barns trivsel, udvikling og evt. udfordringer.

Det er ligeledes vigtigt, at vi bliver informeret omkring væsentlige ændrede forhold i familien – så som skilsmisse, dødsfald, langvarig sygdomsforløb m.m. – da dette kan påvirke jeres barn.
Vi vil gerne tale med jer.

Det er vigtigt for personalet, at vi hver dag er i kontakt med alle forældre. Måske er vi lige optaget til anden side eller af andre gøremål, når I kommer i institutionen, men I er altid velkomne til at opsøge os.
Når barnet afleveres og afhentes beder vi jer sige goddag og farvel til en af personalet og tjekke barnet ind på touch-skærmen i garderoben. Hvis jeres barn har behov for hjælp til at sige farvel til jer, beder vi jer sige til, hvis vi ikke lige er opmærksomme herpå.

Vi vil gerne give jer et lille indblik i, hvordan jeres barn har haft det i løbet af dagen, så tag gerne kontakt til personalet, når I afleverer eller henter jeres barn.

I er altid velkomne til at sætte jer og drikke en kop kaffe. I må også gerne komme på besøg nogle timer eller en hel dag, men giv gerne personalet besked om det.

Da personalet arbejder på tværs af hele huset, betyder det, at forældrene vil møde mange forskellige voksne. Dvs. at de eksempelvis vil opleve, at den medarbejder de møder, når de afhenter deres barn ikke nødvendigvis er den medarbejder, som har været sammen med barnet den pågældende dag.
Personalet har forskellige mødetider, så det er ikke altid muligt at træffe netop den person I ønsker at tale med så, hvis I har behov for yderligere samtale om jeres barn, er det nødvendigt at aftale en tid for samtale.

Vi lærer børnene at sætte på plads efter sig, når de er færdige med en leg eller anden beskæftigelse. Vi beder jer støtte os heri, når I henter jeres barn. Sig til, hvis I en dag har meget travlt og ikke kan vente på at barnet rydder op, så vil personalet hjælpe med, så vi hurtigt kan blive færdige.