Gå til hovedindhold

Bestyrelsen

Bestyrelsen i Højderyggens Daginstitution.

Tegnet illustration af en bestyrelse

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af to forældrevalgte repræsentanter fra hver af de 4 enheder + en fra vuggestueafdelingen i Ejstrupholm. 4 medarbejder repræsentanter og Dagtilbudslederen.

Den samlede bestyrelse skal danne afsæt for det overordnede samarbejde enhederne imellem.

Bestyrelsens opgaver
• Inddrages ved udarbejdelse af pædagogiske læreplaner
• Udarbejder principper for forældresamarbejde
• Udarbejder principper for børnehavens virksomhed
• Udarbejder principper for anvendelse af det årlige rammebeløb
• Afgiver høringssvar til kommunalpolitikere
• Et medlem fra hver enhed er ligeledes medlem af aktivitetsudvalget.

Aktivitetsudvalg i de lokale enheder

Det kan være en udfordring at alle 4 enheder kan have forskellige måder at afholde eksempelvis arbejdsdage og sommerfester på. Der er enighed om, at disse arrangementer ikke nødvendigvis kan eller skal være ens. Derfor er der oprettet et aktivitetsudvalg i alle 4 enheder.
Aktivitetsudvalget består af en forældrevalgt fra bestyrelsen fra hver af de 4 enheder samt de forældre, der har et ønske om at sidde i udvalget.

Aktivitetsudvalgets opgaver
• Udfører og planlægge praktiske opgaver i forbindelse med forskellige arrangementer.