Gå til hovedindhold

Traditioner

Her kan du læse om de traditioner, som vi har i Højderyggens Daginstitution. Traditionerne giver både børn og voksne noget at glæde sig til.

Illustration af en fastelavns kattekonge og dronning

Traditioner

Vi har I Højderyggens Daginstitution mange traditioner. Disse bygger på pædagogiske overvejelser omkring, at videregive nogle af de gamle traditioner og kulturarv, som vores samfund er bygget op omkring. Dette er både hedenske, kristne, årstidsbestemte og historiske traditioner. Det er vigtigt, at børnene kender til deres rødder for ikke at blive rodløse. Børnene skal kunne lære af fortiden for at kunne forstå og leve i nu- og eftertiden.
Det er forskelligt hvilke traditioner, der er i de enkelte enheder. Dog er der nogen, som afholdes i alle enheder.

Fastelavn
I perioden op til fastelavn taler vi om, hvorfor vi holder fastelavn, hvilke skikke der hører til, laver flotte fastelavnsris og masker etc. På selve dagen kommer børnene udklædte i institutionen, hvor de slår katten af tønden, kårer årets kattekonge og dronning, spiser fastelavnsboller og synger sange.

Sommerfest
Vores årlige sommerfest. Her mødes vi til fælles aftensmad. Hver familie medbringer der egen madkurv. Sommerfesten arrangeres af aktivitetsudvalget.

Bedsteforældredag
Vi holder en årlig bedsteforældredag, hvor børnene inviterer deres bedsteforældre en dag. Her viser børnene deres bedsteforældre rundt, og de får derved mulighed for at møde børnenes venner, deres "voksne" og ser hvor børnene har deres daglige gang.

Jul
Når den søde juletid nærmer sig bliver der en vældig aktivitet i alle enhederne. Allerede i november har vi vældig travlt med juleaktiviteter og julehemmeligheder. Hvem ved måske kommer nisserne på besøg.
December måned er en traditionsrig måned, hvor vi laver mange hyggelige ting. Det er forskelligt hvilke aktiviteter, der er blevet traditionelle i den enkelte enhed. Nogle synger, andre hører historier, eller måske er der nisser på besøg.
I december afholder vi julehygge for forældre, søskende og børn. 
Børnehavebørnene deltager sammen med dagplejen i julegudstjenesten i byens kirke. Forældre og bedsteforældre er også velkomne til at deltage denne formiddag.
Som en festlig afslutning på året holder vi julefrokost for børnene.