; ; Aktiviteter
Gå til hovedindhold

Aktiviteter

En dag i vores enheder kan ikke beskrives samlet. Ikke 2 dage er ens og samtidig er det selvfølgelig umuligt at beskrive den mangfoldighed og det liv der udspiller sig hver dag.

Pædagogik og Pædagogisk Læreplan

Aktiviteter

En dag i vores enheder kan ikke beskrives samlet. Ikke 2 dage er ens og samtidig er det selvfølgelig umuligt at beskrive den mangfoldighed og det liv der udspiller sig hver dag.
Fælles for alle enheder er, at vi har læring hele dagen. Vi lærer når vi: leger, spiser, tager tøj på, skændes, fjoller, udforsker, er sammen med nogen eller er alene.

Udeliv:
Vi prioriterer at give børnene naturoplevelser og her igennem lægge kimen til, at børnene bliver miljøbevidste. Der sættes fokus på udeliv for at fremme sundhed, det fysiske og æstetiske børnemiljø.
En af vores enheder arbejder hvert år på, at få/bevare Det Grønne Flag og Det Blå Flag fra Grønne Spirer (Friluftsrådet). Omdrejningspunktet for Grønne Spirer er flere og gode naturoplevelser og større miljøforståelse. Den viden der skabes deles med stor tilfredshed med de andre enheder.

Projekter:
Vi har tradition for hvert år at lave større projekter, som alle børn er fælles om. Projekterne er planlagte ud fra temaerne i Pædagogisk Læreplan.
I foråret 2021, skal vi være med i et forskningsprojekt i samarbejde med Kultur Prinsen i Viborg kommune. Projektet hedder ”legekunst” Vores emne i den forbindelse bliver musik, sang, rim og remser og rytmik.

Læs mere om forskningsprojektet via linket til højre.